Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15-02-2018r w sprawie, iż do dnia 14-02-2018r nie została zgłoszona żadna uwaga dot. oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wiśta Wio i Przyjaciele".

2018-02-15 14:59:31
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018r.

2018-02-14 08:54:04
ZARZĄDZENIE NR 23/2018 WÓJTA GMINY POTĘGOWO z dnia 08 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 214/2017 z dnia 20 grudnia 2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018r.

2018-02-08 15:10:24
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6-02-2018r w sprawie wpłynięcia oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 6r. poz. 1817 z pózn. zm.) na wykonanie zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn: "Animacje kulturalne mieszkańców Gminy Potęgowo podczas obchodów Dni Gminy Potęgowo 2018"

2018-02-06 12:19:46
Informacja o szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 1-02-2018 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Potęgowo

2018-01-30 09:00:27
Informacja w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Potęgowo w 2018 r.

2018-01-26 09:03:49
Informacja Wójta Gminy Potęgowo dotycząca oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2018-01-12 11:49:51
Informacja Wójta Gminy Potęgowo o wpłynięciu do urzędu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-01-03 10:53:36
ZARZĄDZENIE NR214/2017 WÓJTA GMINY POTĘGOWO z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w roku 2018.

2017-12-20 08:56:06
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzonych konsultacji społecznych nad projektem "Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2018".

2017-11-30 12:17:51
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-10-12 14:36:31
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-09-18 15:55:51
Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w terminie do dnia 21 czerwca 2017r. nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy "Dolina Łupawskich Megalitów" na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja wiejskiego dnia sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej”.

2017-06-28 09:55:20
Ogłoszenie - Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w dniu 13.06.2017r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-06-13 14:24:37
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017r.

2017-02-01 14:57:34
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2017-01-03 14:33:48
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2016-12-15 14:39:30
WÓJT GMINY POTĘGOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2017.

2016-12-15 14:25:01
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2016-12-01 14:59:08
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2016-11-29 10:08:57
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2016-11-07 09:00:57
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

2016-11-02 09:34:13
Wójt Gminy Potęgowo nformuje, że w terminie do dnia 26 października 2016r. nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Samorządowe Inicjatyw Lokalnych w Potęgowie na realizację zadania publicznego pt. „Aktywny, znaczy zdrowy”.

2016-10-28 11:50:47
Ogłoszenie Wójta Gminy Potęgowo informujące, że w dniu 17.10.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta na wykonanie zadania z zakresu kultury fizycznej

2016-10-18 14:27:06
Ogłoszenie - Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w dniu 10.02.2016 r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2016-02-17 09:56:52
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonianie zadań publicznych w 2016 r.

2016-01-27 12:07:39
WÓJT GMINY POTĘGOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2016

2015-11-30 09:25:03
ZMIANA ZAPISU W OGŁOSZENIU O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2015-11-23 15:23:40
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2015-11-17 09:47:19
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

2015-11-13 14:45:54
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2015-11-13 14:45:12
Informacja z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na ternie Gminy Potęgowo

2015-06-24 15:15:32
10 20 30 40 50 Wyników