Lista artykułów
Sortuj według:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-10-12 14:36:31
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-09-18 15:55:51
Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w terminie do dnia 21 czerwca 2017r. nie została zgłoszona żadna uwaga dotycząca oferty złożonej do tut. Urzędu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Łupawy "Dolina Łupawskich Megalitów" na realizację zadania publicznego pt. „Organizacja wiejskiego dnia sportu i rekreacji dla społeczności lokalnej”.

2017-06-28 09:55:20
Ogłoszenie - Wójt Gminy Potęgowo informuje, że w dniu 13.06.2017r. do tut. Urzędu wpłynęła oferta w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2017-06-13 14:24:37
Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2017r.

2017-02-01 14:57:34
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2017-01-03 14:33:48
NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z TERENU GMINY POTĘGOWO

2016-12-15 14:39:30
WÓJT GMINY POTĘGOWO ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych w roku 2017.

2016-12-15 14:25:01
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących zmiany uchwały nr XXIX/221/2016 Rady Gminy Potęgowo z dnia 30.11.2016r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2016-12-01 14:59:08
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo

2016-11-29 10:08:57