Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o szkoleniu dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 1-02-2018 o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Potęgowo

2018-01-30 09:00:27
Informacja Wójta Gminy Potęgowo dotycząca oferty w trybie art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2018-01-12 11:49:51
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo o terminie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Potęgowo w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-09-18 15:55:51
Informacja Wójta Gminy Potęgowo o wpłynięciu do urzędu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

2018-01-03 10:53:36
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15-02-2018r w sprawie, iż do dnia 14-02-2018r nie została zgłoszona żadna uwaga dot. oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wiśta Wio i Przyjaciele".

2018-02-15 14:59:31
Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6-02-2018r w sprawie wpłynięcia oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 201 6r. poz. 1817 z pózn. zm.) na wykonanie zadania z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży pn: "Animacje kulturalne mieszkańców Gminy Potęgowo podczas obchodów Dni Gminy Potęgowo 2018"

2018-02-06 12:19:46
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2015-11-13 14:45:12
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

2015-11-13 14:45:54
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem „Programu współpracy Gminy Potęgowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działalności pożytku publicznego na rok 2017”.

2016-11-02 09:34:13
INFORMACJA Wójta Gminy Potęgowo z przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo.

2017-10-12 14:36:31