Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
przetarg nieograniczony na usługę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Potęgowo

2018-11-15 14:17:02
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej MEGALIT

2018-11-09 11:12:12
usługa udzielenia kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów

2018-09-28 11:16:27
przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Przebudowa drogi gminnej od drogi krajowej nr 6 - ulica Szeroka - do drogi powiatowej nr 1179G - etap I

2018-09-06 14:54:20