Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-12-13 12:46:27 2018 rok / Zarządzenie nr 195/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Lucjana Kowalskiego w Skórowie podczas jego nieobecności Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-12-13 12:44:26 2018 rok / Zarządzenie nr 184/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2018 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-12-13 08:32:55 Projekty uchwał Rady / Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Potęgowo 14.12.2018r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2018-12-11 13:03:30 Przetargi / przetarg nieograniczony na zakup paliw płynnych do autobusów, samochodów i sprzętu Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2018-12-10 15:27:56 2018 rok / Zarządzenie nr 193/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Zastępcy Wójta Gminy Potęgowo oraz składania oświadczeń woli Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-12-10 10:25:49 2018 rok / Zarządzenie nr 192/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-12-10 09:51:05 Opinie / Uchwała Nr 197/g255/P/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Wójta Gminy Potęgowo na 2019 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2018-12-10 09:43:56 Opinie / Uchwała Nr 196/g255/F/V/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Gminy Potęgowo o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2034. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2018-12-07 14:38:47 Projekty uchwał Rady / Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Potęgowo 14.12.2018r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2018-12-07 14:32:57 Zawiadomienia o terminach sesji / Informacja o terminie III sesji Rady Gminy Potęgowo 14.12.2018r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu