Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-10-15 14:00:58 2018 rok / Zarządzenie nr 161/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 8 października 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Martyna Kozak Edycja artykułu
2018-10-15 13:58:01 2018 rok / Zarządzenie nr 163/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 9 października 2018r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie realizacji inwestycji gminnej Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-15 13:56:14 2018 rok / Zarządzenie nr 162/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 8 października 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-15 13:48:45 2018 rok / Zarządzenie nr 161/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 8 października 2018r. w sprawie powołania i ustalenia składu komisji przetargowej do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-15 13:43:58 2018 rok / Zarządzenie nr 160/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 5 października 2018r. w sprawie określenia formy i zakresu przeprowadzenia konsultacji dotyczących uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Potęgowo Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-15 13:43:06 2018 rok / Zarządzenie nr 157/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 26 września 2018r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie realizacji zadania Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-15 13:41:27 2018 rok / Zarządzenie nr 156/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 26 września 2018r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Publicznych Z.B. w Potęgowie realizacji zadania Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-15 13:39:54 2018 rok / Zarządzenie nr 154/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 19 września 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Potęgowo na 2018 rok Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-10-12 15:38:30 Wybory samorządowe 2018 / Informacja o składach Obwodowych Komisji Wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie (tzw. nocnych) w Gminie Potęgowo. Rafał Trawiński Edycja artykułu
2018-10-12 15:35:54 Wybory samorządowe 2018 / POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W SŁUPSKU I Z DNIA 11 października 2018r w sprawie powołania pełnomocników upoważnionych do telefonicznego przyjęcia danych od komisji obwodowych. Rafał Trawiński Publikacja artykułu