Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-21 12:49:32 Ochrona Środowiska / obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa ZP.6220.9.2016 Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2018-02-20 10:45:59 Ochrona Środowiska / obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa ZP.6220.9.2016 Katarzyna Kozioł Przeniesienie artykułu archiwalnego do aktualnych
2018-02-19 15:11:34 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Grąbkowo Kolonia I, II - Łupawa Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2018-02-19 12:54:52 Ochrona Środowiska / obwieszczenie Wójta Gminy Dębnica Kaszubska RA.6220.14.2015.AŻ Katarzyna Kozioł Publikacja artykułu
2018-02-19 10:51:01 2017 rok / Zarządzenie Nr 221/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie osobowym KIA Ceed SW Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-16 14:45:35 Ochrona Środowiska / obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4210.7.2017.MM.ES.21 Katarzyna Kozioł Publikacja artykułu
2018-02-16 14:00:07 2017 rok / Zarządzenie Nr 152/2017 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 11 września 2017 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy Potęgowo do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania pism w imieniu Wójta Gminy Potęgowo Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-16 11:40:51 Inne zamówienia, zapytania ofertowe / zapytanie ofertowe: zaprojektowanie i wykonanie instalacji szynowego odciągu spalin na potrzeby OSP POtęgowo i OSP Łupawa Katarzyna Kozioł Publikacja artykułu
2018-02-16 10:43:23 Projekty uchwał Rady / Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Potęgowo 26.02.2018r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2018-02-16 10:41:57 Zawiadomienia o terminach sesji / Informacja o terminie XLIX sesji Rady Gminy Potęgowo 24.01.2018r. Aleksandra Domagała Edycja artykułu
2018-02-15 14:59:31 Organizacje pozarządowe / Informacja Wójta Gminy Potęgowo z dnia 15-02-2018r w sprawie, iż do dnia 14-02-2018r nie została zgłoszona żadna uwaga dot. oferty złożonej przez Stowarzyszenie "Wiśta Wio i Przyjaciele". Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2018-02-15 14:28:18 2018 rok / Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do realizacji projektu pn.”Srebrna sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Martyna Kozak Edycja artykułu
2018-02-15 14:24:19 2018 rok / Zarządzenie Nr 25/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie przekazania do realizacji projektu pn.”Srebrna sieć” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-15 14:22:08 2018 rok / Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemów i sieci teleinformatycznych i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-15 14:17:51 2018 rok / Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia stanowiącego własność Gminy Potęgowo Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-15 13:18:22 Projekty uchwał Rady / Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Potęgowo 26.02.2018r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2018-02-15 13:06:30 Zawiadomienia o terminach sesji / Informacja o terminie L sesji Rady Gminy Potęgowo 26.02.2018r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2018-02-14 12:11:17 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2018-02-14 08:54:04 Organizacje pozarządowe / Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018r. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników