Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-15 14:22:08 2018 rok / Zarządzenie Nr 24/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia administratora systemów i sieci teleinformatycznych i inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-15 14:17:51 2018 rok / Zarządzenie Nr 21/2018 Wójta Gminy Potęgowo z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie oddania w użyczenie mienia stanowiącego własność Gminy Potęgowo Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-15 13:18:22 Projekty uchwał Rady / Projekty uchwał na L sesję Rady Gminy Potęgowo 26.02.2018r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2018-02-15 13:06:30 Zawiadomienia o terminach sesji / Informacja o terminie L sesji Rady Gminy Potęgowo 26.02.2018r. Aleksandra Domagała Publikacja artykułu
2018-02-14 12:11:17 Przetargi / przetarg nieograniczony na roboty budowlane: Budowa sieci ciepłowniczej wraz z węzłami cieplnymi w Gminie Potęgowo Katarzyna Kozioł Edycja artykułu
2018-02-14 08:54:04 Organizacje pozarządowe / Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2018r. Rafał Trawiński Publikacja artykułu
2018-02-13 12:04:03 Nabór na stanowiska urzędnicze / Informacja o wyniku naboru na stanowisko ds. oświaty Martyna Kozak Publikacja artykułu
2018-02-13 08:29:59 2018 / Uchwały podjęte na XLIX sesji Rady Gminy Potęgowo 24.01.2017r. Rafał Trawiński Edycja artykułu